Astrolojide Ruh ve Akıl

Güncelleme tarihi: 1 Eki 2020


Astrolojide Ruh ve Akıl


ruh ve akıl

Yaşam bir yolculuktur...

Doğumdan ölüme güçlü bir çizgi üzerinde hayatlarımızı yaşarız. Bu yolculukta ruhun ve fiziki bedenin uyumu çok çok önemlidir. Eğer ruhunuz bir şeyleri arzu ederken fiziki bedeniniz bunu karşılayamıyorsa işte bu zamanlar sıkıntı, stres ve beklentilerin karşılanamama durumu oluşur. Bu yazımızda da astrolojide ruh ve akıl öğelerinin nasıl yorumlandığını ve hayatlarımızdaki uyumlarının nasıl olduklarını inceleyeceğiz.

Size bir taktik verecek olursam stres ‘in asıl anlamı; "Beklentilerin karşılanamadığı durumdur." diyebilirim. Stres ise hastalıklarla ilişkilidir ve yaşam yolculuğumuzda eğer sağlıklı değilsek fiziki beden hiç bir şeyi yapamayacak hale gelir. İşte buradaki çizginin önemi büyüktür.

Fiziki beden ile ruhun isteklerini tam bir denge içerisinde korumak gereklidir. Bizler astrolojide bu iki terimi Güneş ve Ay olarak nitelendiriyoruz. Fiziki bedeni mantık, akıl ve akıl yollu seçimler olarak nitelendiriyoruz. Ruhu ise manevi isteklerimiz, bilinçaltı ve algı dışı seçimlerimiz olarak değerlendiriyoruz.


Astrolojik atıflar;

Güneş: Mantık, algı, algıda seçicilik, akıl, ben olma bilinci, varlık, yaşamsal süreç, baba, erkek ve eril figürler. Ay: Maneviyat, içgüdü, bilinçaltı, hafıza, dürtüler, vücut sıvıları ve hormonel değerler, Anne ve dişil figürler.

Klasik ve modern astroloji tradisyon farkları;

Modern astrolojide Güneş’i bilinç olarak yorumlarken klasik astrolojide Güneş’in ruh olarak betimlenmesi ile karşılaşırız. Ay daha somut şeyleri yönetir tümcesi klasik astroloji yorumudur ki buradan toprak, gayrimenkul ve taşınmaz malların göstergesi olabildiğini görürüz.

Buradaki ayrımın iyi yapılması gereklidir. Fakat her iki görüşe göre ikisi de astrolojide ana ışık kaynaklarıdır. Ve bu ışık kaynaklarının arasındaki görünümler (açılar) bizlerin ruh ve beden dengelerini açıklamamıza vesile olmaktadır.

O nedenle ay döngülerindeki doğumlar ve natal haritalarımızdaki güneş ve ay arasındaki açılar bu derece önemlidir. Bu yazımızda Güneş ve Ay arasındaki açı farkları ile ilgili konulara değineceğiz.

Doğum anınızda Güneş ve Ay'ın konumlarını bilmiyorsanız haritanızı çıkarabilir ve size yorum bölümünde belirtebilirim. Ya da Ay ve Güneş burcunuzu biliyorsanız aralarındaki açısal değeri de görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan bunu değerlendirebilirsiniz.

Tablonun kullanım şekli şöyledir. Güneş burcunuz Koç ve Ay burcunuz İkizler ise Koç ve İkizler burçlarının arasındaki tabloda denk gelen rakamı arayın. Koç ve İkizler arasında 60 rakamı olacaktır. Bu rakam ise bu iki burç arasında 60 derece olduğunu ifade etmektedir.

Yani buradan Güneş ve Ay arasındaki açının 60 derecelik açı parseline denk geldiğini keşfedebilirsiniz.


Şimdi, Güneş ve Ay’ınız arasında hangi derecelik açı varsa aşağıdaki yorumları o açı kalıbına göre okuyabilirsiniz.

Güneş ve Ay arasında 0 derece varsa;

Bu açı kalıbı kavuşum açı kalıbıdır. Yani siz doğduğunuzda Ay’ın ya Balzamik ya da Yeni ay fazında olduğunu söyleyebiliriz. Ruhunuz ve bilinciniz aynı burç parselinde oldukları için ortak çalıştıklarını, birbirleri ile uyum sağladıklarını ve bu uyum ile hayat dengenizin de olduğunu vurgulayabiliriz. Yani duygularınız ve düşünceleriniz birbiri ile çatışmıyor ve denge içinde diyebilmekteyiz.

Bu durum bazen fırsat bazen ise tehdit içerebilmektedir. Çünkü sizi frenleyen bir açı kalıbı değildir. Eğer mantığınız bir işe evet demişse duygularınız da o iş için evet pozisyonunu alacaktır. Ama duygularınız ya da mantığınız kızdığınız, öfkelendiğiniz bir anda karşıt düşünce ve tezatlık oluşturmayacağı için bu durum sizin kendinizi frenlemenize engel olabilmektedir.

Kısaca dengeli bir açı kalıbıdır ve siz kendi kişiliğiniz ile çatışmıyorsunuz demektir. Ruh ve fiziki beden birbiri ile uyumludur diyebilmekteyiz. Yenilikçi, yenilik getiren yönlerinizin güçlü olması aşikârdır. Kendiniz ile barışık olmanız ve başkalarından onay beklememeniz de söylenebilir.

Güneş ve Ay arasında 30 derece varsa;

Bu açı kalıbı semi-sextile dediğimiz yarı altmışlık açı kalıbıdır. Siz doğduğunuzda Ay’ın fazının hilal olduğunu ya da son dördün olduğunu vurgulamaktadır. Ruhunuz ve bilincinizin göstergeleri birbirleri ile yarıda kalmışlık hissiyatı taşımaktadırlar. Anlaşmaya çalışırlar fakat biri diğerine söz hakkı tanımaya meyil eder.

Buradaki durum genellikle dik kafalı olmayışınız, anlaşmalara daha yatkın oluşunuz ve daha çok sessiz olan bir ruha sahip oluşunuzu da gösterebilmektedir. Birbirlerini tamamlayan enerjilere sahip ruh ve fiziki beden bağı bulunmaktadır demeliyiz. Özellikle desteklenen bireyler için belli bir odaktaki işte daha çok başarı elde edebilen biri olabilme potansiyeli vermektedir.

Güneş ve Ay arasında 60 derece varsa;

Bu açı kalıbı sextile dediğimiz altmışlık açı kalıbıdır. Ruh ve akıl arasında uyumlu bir görünüm vardır. Birbirlerini dengeleyen bir bağ olduğunu görürüz. Eğer desteklenirseniz bu durumun şansa dönüş