BURCUNUN SEMBOLÜ NE?

Güncelleme tarihi: 27 Mar 2020Astroloji bir sembol okuma sanatıdır. Tıpkı bir yabancı dil gibi semboller ve göstergelerle hayatımıza dair çok önemli bilgileri bize aktarır.


İyi bir yorumcu bu sembolleri doğru okuduğunda danışana da hayatını kolaylaştıracak ve farkındalığını kazandıracak çok önemli bilgileri aktarabilir.


Astroloji gök ilmini kullanır. Astronominin nicel(sayılabilir-ölçülebilir) gözlemlerinden faydalanır fakat daha çok sembol ilmidir. Göstergeler ve signifikatörler ile kullanılmaktadır. Anlamlar ve göstergelerin modern yaşamımızdaki kullanılışı gibidir. Helikopterin, ineceği pisti H- şeklindeki beyaz işaretle tayin ettiği gibi, trafik levhaları gibi, kırmızı ışıkta durmamız gibi bir göstergedir, tespittir.


Astrolojide birçok gösterge olduğu gibi burçlar da yorumlamada kullanılan birer araçtır. Amaç değildir ve astroloji sadece burçlardan ibaret değildir. Kendinizi anlamak, yaşamınızı anlamak için astroloji ilminin derinliklerine inmeniz gerekli.


Bizler 12 burcu da taşırız. Fakat siz doğduğunuzda Güneş hangi burç parselindeyse o burçsunuz diye adlandırırız. Hâlbuki diğer gezegenlerin de burçları vardır. Evlerinizi kesen burçlar olduğu gibi… Burçlar sadece birer araçtır. Fakat Güneş’i diğer tüm gezegen ve göstergelerden ayıran ve güçlü kılan faktör nedir diye soracak olursak Güneş’in sembolüne göz atmamız gerekir.


Güneş, Helios… Sembolünde bir nokta ve onu çevreleyen bir daire olarak görüyoruz. Nokta potansiyeli, başlatıcı gücü ve etrafındaki halka da potansiyel gücün ortaya çıkması için ilahi planı gösteriyor.


Tek nokta teklik prensibini anlatıyor. Tekten geldik ve yine tekliğe döneceğimizi anlatıyor. Her şeyi yaratan tek nokta… Etrafındaki daire ise birçok noktalardan oluşmuş ve merkeze eşit uzaklıkta yani varmak istenilen yer tek nokta, tek öz. Merkeze ulaşmak.


HİÇLİKTEN VARLIĞA GEÇİŞ…


Evrene baktığımızda başlangıçta Hidrojen atomunun olduğunu görmekteyiz. Hidrojene baktığımızda ise bir proton ve bir elektrona sahip olduğunu görmekteyiz. Elektronun ise çekirdek etrafında dönmesi ile oluşan şekli sol altta görmektesiniz. Yine sağ alt taraftaki şekilde ise aynı semboliği görmekteyiz. Güneşin günümüze değin belirteci olan sembolü ise sağ alt taraftaki şekildir.Yuvarlak şekil ve sembollerin anlamı genellikle ilahili, dönmesi ile sonsuzluğu simgelemektedir. Başlangıcının ve bitişinin olmaması vesilesi ile dönen sembolikleri ilahi kabul etmekteyiz. Güneşin sembolünde ise sonsuzluğun içerisinde bir nokta görmekteyiz. Bu nokta ise tam ortadadır ve bizi temsil etmektedir. “Ben” ve “benlik” anlamını taşımaktadır.


Varlık, var olmak, var olma bilinci, ilahi sonsuzluğun içerisindeki ben olma durumudur.

O nedenledir ki Güneş’i benlik, otorite, var olma, güç göstergesi, kendini ifade etme, ortaya çıkarma, başarılı olma, başarıya giden yoldaki bilinçli seçimler, dominant taraf, baba, erklilik imgelemeleri ile görmekteyiz.


BURÇLAR VE SEMBOLLERİ